Sykling i tunneler i Norge

Det finnes over 1 000 tunneler i Norge. Som syklist er det lurt å være oppmerksom på eventuelle tunneler langs ruten din før du starter turen, og det er ikke alltid like lett å finne tunnelene på et kart. Det er også viktig å sjekke at informasjonen du leser er oppdatert, siden veisystemene endres og nye tunneler dukker opp. De fleste tunnelene finnes langs kysten, og undersjøiske tunneler erstatter stadig flere ferger.

Et godt råd for å finne oppdatert informasjon om tunneler i Norge er å sjekke online-kartet fra Sykleturist. Dette kartet oppdateres med informasjon fra frivillige, og gir god informasjon om lengde, belysning og om det er tillatt og/eller egnet for syklister eller ikke. Fargekodingen gjør det enkelt å få en rask oversikt.

Grønn tunnel: ok for sykling.

Gul tunnel: tillatt for sykling, men kan være utfordrende.

Rød tunnel: ikke tillatt for sykling - alternativ transport er nødvendig.

Hvit tunnel: lite eller ingen informasjon om tunnelen.

Eksempel på alternativ transport

  • Alternativ vei
  • Busstransport
  • Ferge
  • Tog
  • Drosje

Hvis du trenger å sykle i en tunnel - husk...

  • Å bruke refleksvest.
  • Å ha lys på sykkelen. Sørg for at de er sterke og gir godt lys foran sykkelen, siden mange tunneler kan være svært mørke.
  • Ta med nok klær. Tunneler kan være overraskende kalde.
  • At lyder forstørres og trafikkstøy kan virke skremmende.
  • At det kan være mye avgasser fra kjøretøy og dårlig ventilasjon i tunnelene, kan føles ubehagelig.

Noen tunneler har en knapp på utsiden som man kan trykke på før man sykler inn for å signalisere til bilistene at det er en syklist i tunnelen.

Statens vegvesen bestemmer hvilke tunneler det er forbudt å sykle gjennom.

Foto: Visit Norway