Retningslinjer for databeskyttelse og personvern

Om personvern hos Norway by Bike

Som kunde eller leverandør til Norway by Bike skal du føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Derfor jobber vi kontinuerlig med ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi er ansvarlige for. Her kan du se Vi har samlet informasjon om hvordan vi behandler kunders og leverandørers personopplysninger på en sikker måte..

Informasjonen gjelder vår personvernerklæring for eksterne kontakter og håndtering av såkalte cookies. Kontakt oss på info@norwaybybike.com hvis du har spørsmål om våre retningslinjer eller personvern.

Nettstedet norwaybybike.com drives av Sweden by Bike AB.

Nye regler for håndtering av personopplysninger

GDPR er en lovgivning som gjelder håndtering av personopplysninger. Den går under betegnelsen Data Protection Regulation og trer i kraft 25. mai 2018.

Norway by Bike arbeider med sikker håndtering av personopplysninger på flere måter. Når vi behandler personopplysninger følger vi en policy, vi har et personopplysningsregister og tekniske sikkerhetsløsninger for å beskytte personopplysningene.